Medikal Ürünler

 • Bilgisayarlı Tomografi
 • Anjiyografi
 • Floroskopi Ekipmanı
 • Radyasyon Tedavisi
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme
 • Mamografi
 • C-kol sistemleri
 • Radyografi Sistemleri
 • Refurbished Systems
 • Robotik X-ray
 • Ultrason Cihazları
 • Üroloji Ekipmanı
 • Klinik Kimya Sistemleri
 • Bağımlılık Yapıcı Madde Testi Diagnostiği
 • Hematoloji
 • Entegre Kimya Sistemleri