Anjiyografi

Girişimsel radyoloji ve kardiyolojiden elektrofizyolojiye, kayıtlara ve yenilikçi hibrit cerrahi müdahalelere kadar tüm klinik alanlardaki her türlü ihtiyaçlarınız için optimum girişimsel Anjiyografi çözümleri sunuyoruz.

Artis Girişimsel Anjiyografi Sistemleri

Radyoloji, kardiyoloji ve cerrahideki tüm klinik ihtiyaçları karşılamak üzere, Artis ürünlerimizle girişimsel görüntüleme için kapsamlı bir sistem portföyü sunuyoruz